Gå til hovedområdet
Alle regionale museer i Schleswig-HolsteinAlle regionale museer i SH

Samlingen

Büdelsdorf Museum for Støbejernskunst råder i dag over to forskellige støbejernssamlinger, der er opstået uafhængigt af hinanden: støberiet Carlshüttes egen historiske samling og støbejernssamlingen fra Thaulow-Museum. 

I 1948 blev den historiske Thaulow-samling sendt til Gottorp, og i dag hører samlingen under Museum for Kunst og Kulturhistorie Gottorp Slot. Siden 1950'erne er samlingen blevet udvidet med talrige støbejernsgenstande, der enten er blevet indkøbt eller givet som gave. 

Genstandene fra støberiet udgør en central del af museets samling, både med udgangspunkt i historien bag Carlshütte, men også grundet omfanget og kvaliteten af virksomhedens historiske samling. Denne omfangsrige del af museets samling indeholder hverdagsgenstande som bileggerovne- og ovnplader samt husholdningsgenstande som gryder, kander og strygejern. Hertil kommer kunstgenstande af støbejern, herunder smykker, møbler og service.

Samlingen omfatter støbejernsprodukter fra sidst i det 15. århundrede til ind i det 21. århundrede. Samlingen er først og fremmes bygget op omkring genstande fra de tysktalende lande, men indeholder dog også produkter fra engelske, franske og russiske støberier. Hertil kommer enkelte støbejernsprodukter fra Fjernøsten, der tilsammen udgør en lille asiatika-samling. Udover støbejernsobjekterne indeholder museet en omfattende samling støbemodeller.

I museets faste udstilling er der kun plads til en lille del af samlingen, og aktuelt befinder ca. 5000 objekter sig derfor i opmagasinering.

Slesvig-Holstens statsmuseer
schliessen
Rul op